Publicaties

Juni 2020

S.J. Pinto-Sietsma et al., Antihypertensive drugs in COVID-19 infection, European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, pvaa058, https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvaa058

Augustus 2020
Peters et al., Outcomes of Persons With COVID-19 in Hospitals With and Without Standard Treatment With (Hydroxy)chloroquine,
 

Onderzoeksprojecten

Het COVID predict consortium stimuleert het gebruik van de database in de deelnemende centra in Nederland. De gegevens kunnen worden gebruikt als (1) een wederzijdse DSA wordt ondertekend met het coördinerend centrum, (2) de onderzoeksvraag past bij de verkregen medisch-ethische goedkeuring (UAMC) en de overeenkomst inzake gegevensbescherming, (3) de onderzoekstitel en de contactpersoon zichtbaar zijn op de website (4) in de subsidieaanvragen voor publicaties de 'COVID predict database' wordt erkend en (5) de centra openstaan voor samenwerking met andere (data-)centra/onderzoekers. 

Onderzoeksvoorstellen kunnen direct worden gemaild naar info@covidpredict.nl of door middel van het Deelnemen formulier maar worden bij voorkeur vooraf besproken met lokale (ziekenhuis)vertegenwoordigers. Een lijst van deze personen vindt u hieronder. Het consortium wil de samenwerking tussen clinici, onderzoekers en onderzoeksgroepen tussen de verschillende deelnemende centra (inclusief co-auteurs) stimuleren.  Om de overlap in de onderzoeksvraag te overbruggen hebben we de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen gevraagd om de onderzoeksvoorstellen op deze website regelmatig te actualiseren.