Publicaties

 

NOVEMBER 2020

Pinto-Sietsma SJ, Flossdorf M, Buchholz VR, Offerhaus J, Bleijendaal H, Beudel M, Volders PGA, Ter Bekke RMA, Dormans T, Zwetsloot PP, de Jager P, Massberg S, Rämer P, Wendtner C, Hoffmann E, Rothe K, Feihl S, Kessler T, Pinto YM, Schunkert H. Antihypertensive drugs in COVID-19 infection. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Nov 1;6(6):415-416. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa058. PMID: 32501477; PMCID: PMC7314060.

 

JANUARI 2021

COVID-PREDICT werkgroep. Klinisch Beloop van Covid-19 in Nederland: Een overzicht van 2607 ziekenhuispatiënten uit de eerste golf. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2021;165:D5085

 

FEBRUARI 2021

Cardiovascilar risk factors and COVID-19 outcomes in hospitalized patients: a prospective cohort study. Didier Collard, Nick S. Nurmohamed, Yannick Kaiser, Laurens F. Reeskamp, Tom Dormans, Hazra Moeniralam, Suat Simsek, Renée A. Douma, Annet Eerens, Auke C. Reidinga, Paul Elbers, Martijn Beudel, Liffert Vogt, Erik S.G. Stroes, Bert-Jan H. van den Born. BMJ Open. 2021 Feb 22;11(2):e045482. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045482.

Peters EJ, Collard D, Van Assen S, Beudel M, Bomers MK, Buijs J, De Haan LR, De Ruijter W, Douma RA, Elbers PW, Goorhuis A, Gritters van den Oever NC, Knarren LG, Moeniralam HS, Mostard RL, Quanjel MJ, Reidinga AC, Renckens R, Van Den Bergh JP, Vlasveld IN, Sikkens JJ; CovidPredict Study Group. Outcomes of persons with coronavirus disease 2019 in hospitals with and without standard treatment with (hydroxy)chloroquine. Clin Microbiol Infect. 2021 Feb;27(2):264-268. doi: 10.1016/j.cmi.2020.10.004. Epub 2020 Oct 14.

Association of clinical sub-phenotypes and clinical deterioration in COVID-19: further cluster analyses. Schinkel M, Appelman B, Butler J, Schuurman A, Wiersinga WJ; COVID Predict Study Group. Intensive Care Med. 2021 Feb 18:1-3. doi: 10.1007/s00134-021-06363-9. Online ahead of print.PMID: 33604760

Large-scale ICU data sharing for global collaboration: the first 1633 critically ill COVID-19 patients in the Dutch Data Warehouse. Fleuren LM, de Bruin DP, Tonutti M, Lalisang RCA, Elbers PWG; Dutch ICU Data Sharing Collaborators.Intensive Care Med. 2021 Feb 17:1-4. doi: 10.1007/s00134-021-06361-x. Online ahead of print.

MAART 2021

Acute pancreatitis in COVID-19 patients: true risk? Bulthuis MC, Boxhoorn L, Beudel M, Elbers PWG, Kop MPM, van Wanrooij RLJ, Besselink MG, Voermans RP.Scand J Gastroenterol. 2021 May;56(5):585-587. doi: 10.1080/00365521.2021.1896776. Epub 2021 Mar 14.

APRIL 2021

Can predicting COVID-19 mortality in a European cohort using only demographic and comorbidity data surpass age-based prediction: An externally validated study. Chatterjee A, Wu G, Primakov S, Oberije C, Woodruff H, Kubben P, Henry R, Aries MJH, Beudel M, Noordzij PG, Dormans T, Gritters van den Oever NC, van den Bergh JP, Wyers CE, Simsek S, Douma R, Reidinga AC, de Kruif MD, Guiot J, Frix AN, Louis R, Moutschen M, Lovinfosse P, Lambin P.PLoS One. 2021 Apr 15;16(4):e0249920. doi: 10.1371/journal.pone.0249920. eCollection 2021.PMID: 33857224

PREPRINT

Predicting mortality of individual COVID-19 patients: A multicenter Dutch cohort Maarten C Ottenhoff, Lucas A Ramos, Wouter Potters, Marcus LF Janssen, Deborah Hubers, Dan Pina-Fuentes, Rajat Thomas, Iwan CC van der Horst, Christian Herff, Pieter Kubben, Paul WG Elbers, Henk A Marquering, Max Welling, Shi Hu, Suat Simsek, Martijn D de Kruif, Tom Dorman, Lucas M Fleuren, Michiel Schinkel, Peter G Noordzij, Joop P van den Bergh, Caroline E Wyers, David TP Buis, Joost Wiersinga, Ella HC van den Hout, Auke C Reidinga, Daisy Rusch, Kim CE Sigaloff, Renee A Douma, Lianne de Haan, Egill A Fridgeirsson, Niels C Gritters van de Oever, Roger JMW Rennenberg, Guido van Wingen, Marcel JH Aries, Martijn Beudel medRxiv 2020.10.10.20210591; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.10.20210591 

 

Onderzoeksprojecten

Het COVID predict consortium stimuleert het gebruik van de database in de deelnemende centra in Nederland. De gegevens kunnen worden gebruikt als (1) een wederzijdse DSA wordt ondertekend met het coördinerend centrum, (2) de onderzoeksvraag past binnen de doelbinding van het onderzoek en de overeenkomsten inzake gegevensbescherming, (3) de onderzoekstitel en de contactpersoon zichtbaar zijn op de website (4) in de subsidieaanvragen en voor publicaties de 'COVID predict database' wordt erkend en (5) de centra openstaan voor samenwerking met andere (data-)centra/onderzoekers. 

 

Lopende Onderzoeksprojecten:

Predicting Outcome and Optimal Treatment of COVID-19 using Machine Learning, coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Martijn Beudel, m.beudel@amsterdamumc.nl

COVID-19 ICU Decision Support. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Paul Elbers, p.elbers@amsterdamumc.nl

Het effect van overgewicht, obesitas en diabetes mellitus type 2 op het ziekteverloop en overleving van een COVID-19 infectie. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Jamie van Son MD, j.vanson@amsterdamumc.nl

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in eind stadium nierfalen. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Liffert Vogt, l.vogt@amsterdamumc.nl

Risicofactoren voor acute nierinsufficiëntie t.g.v. COVID-19. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Liffert Vogt, l.vogt@amsterdamumc.nl

Inzicht in prognose/beloop van COVID-19 in immuun-gecompromitteerde patiënten. coördinerend centrum: UMC Utrecht, contactpersoon: dr. Paco Welsing, p.m.j.welsing@umcutrecht.nl

Het in kaart brengen van incidentie van longembolieën bij in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen COVID-19 patiënten. coördinerend centrum: Viecuri Medisch Centrum, contactpersoon: prof. dr. Joop van den Bergh, jvdbergh@viecuri.nl

HOLLAND: HypercOaguLabilLity And iNflammatory Dysregulation in COVID-19 infection: prognostic, diagnostic, and therapeutic implications of the inflammation-coagulation interaction in clinical practice. coördinerend centrum: Zuyderland Ziekenhuis, contactpersoon: dr. M. de Kruif, m.dekruif@zuyderland.nl

The predictive value of longitudinal lymphocyte count trajectories on clinical outcomes in hospitalized patients with COVID-19: a joint latent class model. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Justin de Brabander MD, j.debrabander@amsterdamumc.nl

INCODA: Initiatief COVID DAta. Koppeling van opname/klinische data aan sociaal demografische data van COVID-19 patiënten. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Rachel van Beem, r.vanbeem@ahti.nl

Use of antibiotics in COVID-19. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Edgar Peters, e.peters@amsterdamumc.nl

Causal discovery methods to infer the mechanism of action of corticosteroids in patients with COVID-19 and septic shock. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Emiel Post, e.h.post@amsterdamumc.nl

Early Warning score validatie om IC opnames bij COVID patiënten te identificeren. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Lars Veldhuis MD, l.i.veldhuis@amsterdamumc.nl

Does the use of DPP-4 inhibitors at admission lead to beneficial outcomes in patients hospitalized with COVID-19? coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Mark Smits, mm.smits1@amsterdamumc.nl

Zijn patienten in tweede golf minder ziek dan in de eerste golf? coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: dr. Edgar Peters, e.peters@amsterdamumc.nl

To evaluate the association between use of therapeutic anticoagulation (at admission) and outcome (mortality, ICU admission) in hospitalized patients with COVID-19. coördinerend centrum: Amsterdam UMC contactpersoon: dr. Nick van Es, n.vanes@amsterdamumc.nl

Prevalentie en incidentie van atriumfibrilleren bij bewezen Covid-19 patiënten en relatie met (duur) ICU opname, opnameduur algemeen, mortaliteit. coördinerend centrum: Noordwest Ziekenhuisgroep, contactpersoon: dr. Suat Simsek, s.simsek@nwz.nl 

Incidentie en prognose van hyponatriëmie bij patiënten opgenomen met bewezen covid-19. coördinerend centrum: Flevoziekenhuis, contactpersoon, dr. Renée Douma, rdouma@flevoziekenhuis.nl 

Samenhang tussen CT severity score en klinische uitkomsten bij COVID-19. coördinerend centrum: Flevoziekenhuis, contactpersoon, dr. Renée Douma, rdouma@flevoziekenhuis.nl 

Is the protective effect of SSRI's in COVID-19 patients explained by reduced thromboembolic events? coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Mark Smits, mm.smits1@amsterdamumc.nl

Adverse outcomes in patients with COVID-19 – epidemiology and phenotypes. coördinerend centrum: Amsterdam UMC, contactpersoon: Joost Wiersinga, w.j.wiersinga@amsterdamumc.nl

Procalcitonine in patiënten met Covid-19: een observationele multicenter cohort studie. coördinerend centrum: Noordwest Ziekenhuisgroep, contactpersoon: dr. Suat Simsek, s.simsek@nwz.nl 

 

 

 

Onderzoeksvoorstellen kunnen direct worden gemaild naar info@covidpredict.nl of door middel van het Deelnemen formulier maar worden bij voorkeur vooraf besproken met lokale ziekenhuis vertegenwoordigers. Een lijst van deze personen vindt u hieronder. Het consortium wil de samenwerking tussen clinici, onderzoekers en onderzoeksgroepen tussen de verschillende deelnemende centra (inclusief co-auteurs) stimuleren.  Om de overlap in de onderzoeksvraag te overbruggen hebben we de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen gevraagd om de onderzoeksvoorstellen op deze website regelmatig te actualiseren.

 

 

Ziekenhuis vertegenwoordigers COVID-19 Clinical Course 

 

Amsterdam UMC, locatie AMC, dr. Martijn Beudel, neuroloog, m.beudel@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc, dr. Kim Sigaloff, internist-infectioloog, k.sigaloff@amsterdamumc.nl

BovenIJ Ziekenhuis, drs. Nejma Bokhizzou, internsit,  n.bokhizzou@BovenIJ.nl

Flevoziekenhuis, dr. Renée Douma, internist-infectioloog, rdouma@flevoziekenhuis.nl

Maastricht UMC+, dr. Ronald Henry, internist, rma.henry@mumc.nl

Martini Ziekenhuis, drs. Auke Reidinga, anesthesioloog-intensivist, a.c.Reidinga@mzh.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep, dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, s.simsek@nwz.nl

Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, prof. dr. Kees Brinkman, k.brinkman@olvg.nl 

St Antonius Ziekenhuis, dr. Peter Noordzij, anesthesioloog-intensivist, p.noordzij@antoniusziekenhuis.nl

Treant Zorggroep, drs. Niels Gritters van den Oever, intensivist, n.gritters@treant.nl

Viecuri Medisch Centrum, prof. dr. Joop van den Berg, internist-endocrinoloog, jvdbergh@viecuri.nl 

Zuyderland Ziekenhuis, dr. Tom Dormans, internist-intensivist, t.dormans@zuyderland.nl / Martijn de Kruijf, longarts, m.dekruif@zuyderland.nl