Deelnemen

Deelnemen kan op meerdere manieren. Ziekenhuizen wordt verzocht om deel te nemen aan de dataverzameling. Onderzoekers of onderzoeksgroepen kunnen hun onderzoeksvraag indienen. Via het formulier kunnen ook vragen over deelname worden gesteld.

 

Dataverzameling ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen bijdragen aan dataverzameling voor de covidpredict database. Hoewel de dataverzameling voor de verschillende projecten (IC en  los kan worden gedaan, is het de wens dat deelnemende ziekenhuizen aan beide vormen van dataverzameling meewerken wanneer dit mogelijk is. Er is ondersteuning vanuit het consortium en er zijn hulpmiddelen en tips om de dataverzameling zo efficiënt mogelijk te maken.

 

  • COVID-19 ICU Decision Support: Dataverzameling vindt plaats door middel van periodieke aanlevering. Er zijn standaard queries ontwikkeld (voor HiX, Epic en Metavision) door technici van verschillende ziekenhuizen om de IC-data aan te leveren om de data-extractie zo makkelijk mogelijk te maken. Deelnemende ziekenhuizen kunnen hulp krijgen vanuit het consortium. Dit betekent eenmalig tijdsinvestering bij het opzetten van de data-extractie. Lees hier het stappenplan. BI- en IT-specialisten kunnen het formulier ook gebruiken om vragen te stellen.
  • COVID-19 Clinical Course: het verzamelen van data van patiënten met COVID-19 die behandeld worden in het ziekenhuis. Dit betreft data die verzameld wordt aan de hand van het daartoe ontwikkelde formulier van de de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze data wordt verzameld door artsen en onderzoekers die niet direct belast zijn met patiëntenzorg. Dat betekent dat de artsen die bij de directe patiëntenzorg zijn betrokken niet extra belast worden.

 

Onderzoeksvragen

Onderzoeksgroepen of onderzoekers kunnen hun onderzoeksvragen aanmelden.

 

Meedoen

Vul het onderstaand formulier in of mail naar info@covidpredict.nl.